VERİ GİZLİLİK BEYANI VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

Shop.cankayagarage.com Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

Shop.cankayagarage.com aktarılan kişisel verilerin korunması konusundaki temel bilgilere aşağıda yer verilmiştir. Shop.cankayagarage.com, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin ve web-sitemizi ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanan 3. kişilerin dikkatine sunar Shop.cankayagarage.com işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

 

Veri Sorumlusu

Shop.cankayagarage.com alan adlı internet sitesi hilal mah.702 sok no:5/b Çankaya Ankara faaliyette bulunan ünvanı Shop.cankayagarage.com olan tarafından işletilmektedir. Shop.cankayagarage.com  veri sorumlusu olarak, kişisel verilerin işleme amaçlarının ve vasıtalarının belirlenmesinden, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumludur.

Kişisel verilerinizin korunmasına önem vermekteyiz. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’KVKK’’)’na uygun olarak, “Shop.cankayagarage.com”ni kullanımınızla bağlantılı olarak elde edilen verilerin toplanması, saklanması, aktarılması da dâhil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın işlenmesi ve söz konusu işlemenin amacı ile ilgili olarak sizi bilgilendirmek istiyoruz.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılması

Sitemiz, Shop.cankayagarage.com’u kullanan müşterilerinin üyelik aşamasında veya siteyi kullanırken, kullanıcılardan bazı kişisel veriler talep etmektedir. Kişisel veri, kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgidir. Bu tip bilgiler, örneğin, adınız, adresiniz, e-posta adresiniz veya telefon numaranız olabilir. Çerezler kullanılmak suretiyle toplanan ve kimliğinizin belirlenmesine doğrudan olanak vermeyen bilgiler, örneğin Shop.cankayagarage.com’u nasıl kullandığınız gibi bilgiler de, eğer bunlar kullanıcıya tahsis edilmiş bir kimlik temelindeyse ve dolayısıyla bireyselleştirilerek toplanmış, saklanmış ve değerlendirilmişse, kişisel veri olarak nitelendirilebilir. Kişisel olmayan veriler sadece bir araya toplanmış, büyük veri olarak nitelendirilebilen, özetlenen, toplanan, değerlendirilen ve anonim hale getirilmesi suretiyle gerçek bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek bilgilerdir.

Shop.cankayagarage.com tarafından söz konusu kişisel verileriniz üyelik formundaki bilgilerin İlgili Kişiye doldurulması suretiyle işin doğası gereği toplanmaktadır. Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için, Shop.cankayagarage.com, üyelerinin IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Shop.cankayagarage.com, Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri kendisi veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir.  Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. Shop.cankayagarage.com tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Shop.cankayagarage.com Web Sitesi üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Shop.cankayagarage.com ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, “Site Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, üyelerimizin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında da kullanılabilir.

Shop.cankayagarage.com bazı dönemlerde müşterilerine ve üyelerine kampanya bilgileri, yeni paketler hakkında bilgiler, promosyon teklifleri gibi bildirimler gönderebilir. Üyelerimiz bu gibi bilgileri alıp almama konusunda her türlü seçimi üye olurken yapabilir, sonrasında üye girişi yaptıktan sonra yönetim panelinden bu seçimi değiştirilebilir ya da kendisine gelen bilgilendirme iletisindeki linkle bildirim yapabilir.

 

Kişisel Verileri İşleme Amaçları

Shop.cankayagarage.com Kişisel Verileri belli, açık ve meşru amaçlarla işlemektedir. Bu kapsamda Kişisel Veriler aşağıda sayılan amaçlarla işlenebilmektedir:

 

 •               Web sitesi üzerinden verilen hizmetlerin sunulabilmesi ve değiştirilmesi,
 •               Sunulan ürün ve hizmetlerin taleplere uygun olarak özelleştirilmesi; müşteri ihtiyaçları, yasal ve teknik gelişmeler sebebiyle güncellenmesi, geliştirilmesi,
 •               Sunulan ürün ve hizmetler özelinde, sistemlere kullanıcı tanımlamalarının yapılması,
 •               Yeni veya mevcut ürün, hizmet ve kampanyaların duyurulması, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 •               Pazar araştırması yapılması,
 •               İstatistik oluşturulması ve kullanımların analiz edilmesi,
 •               Ürün, hizmet ve servis bedellerinin ödenmesi, tahsil edilmesi, tahsilat yönteminin seçilmesi,
 •               6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve diğer ilgili mevzuattan doğan bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirme,
 •               Shop.cankayagarage.com web sitesinin ve verilerin işlenme amacına uygun ürün ve hizmetlerin reklamlarının İlgili Kişi’ye iletilmesi, ürün, hizmet, tanıtım ve kampanyaları hakkında bilgi verilmesi,
 •               Web Site kullanımı sırasında karşılaştığı sorunların çözümünü sağlamak,
 •               Web sitesindeki ziyaret, kullanım, sayfalar arasında geçiş ve satın alma deneyimlerini iyileştirme, daha kaliteli hizmet verme,
 •               İrtibat/iletişim sağlanması,
 •               İşbirliği yapılan firmalar, tedarikçiler, yeniden satıcılar ve hizmet alınan firmalarla olan ticariilişkilerin yürütülmesi,
 •               İşbirliği çerçevesinde raporlama yapılması,
 •               Shop.cankayagarage.com ticari stratejilerinin geliştirilmesi ve planlarının yapılması,
 •               Shop.cankayagarage.com tarafından memnuniyet ölçümü anketleri için iletişim kurulması,
 •               Shop.cankayagarage.com tarafından düzenlenen etkinliklerde/eğitimlerde/yarışmalarda katılımcı kaydının oluşturulması, sertifikaların/katılım belgelerinin düzenlenmesi, ödül/hediye sahiplerinin belirlenmesi ve ödül/hediyelerin teslimi,
 •               Adli/idari süreçlerin yönetimi, kamu kurum kuruşlarından gelen taleplere cevap verilmesi,
 •               Yasal düzenlemelere bağlı olarak hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
 •               Yatırımcı ilişkilerinin yürütülmesi,
 •               Shop.cankayagarage.com başka bir Shop.cankayagarage.com ile birleşmesi, bölünmesi, tamamının veya bir kısmının devredilmesihalinde bu hukuki işlemden doğan sonuçların temin edilmesi,
 •               Sosyal medya paylaşımlarında Shop.cankayagarage.com çalışanların, Gerçek Kişi Müşterilerin, İlgililerinin tanıtılması,
 •               İş görüşmelerinin yürütülmesi, iş başvurularının değerlendirilmesi,
 •               İş ilişkisinin/sözleşmesinin kurulması, yürütülmesi ve sonlandırılması,
 •               Shop.cankayagarage.com çalışanlarının iş sözleşmelerinden doğan asıl ve yan haklardan yararlandırılması, performansının ve çalışmalarının değerlendirilmesi,
 •               Çalışanlara kullanıcı hesabı açılması,
 •               Shop.cankayagarage.com adına bir organizasyona katılım olması durumunda, katılımcı kaydının oluşturulması,
 •               Çalışanların eğitimlere katılım ve sertifika kayıtlarının oluşturulması,
 •               Shop.cankayagarage.com Web Sitesi’nin ve Uygulamalar’ın güvenliğinin sağlanması,
 •               Web Sitesi’nin kullanım analizi,
 •               Kişisel veri envanterinin oluşturulması,
 •               Kişisel verilere ilişkin olanlar dahil, yazılı, sözlü veya elektronik olarak iletilen tüm soru, talep, öneri, şikayet ve başvuruların değerlendirilmesi, bunlara cevap verilmesi.
 •               Sözleşmenin ifası, veri güvenliği, Shop.cankayagarage.com’nin politikalarına uyum ve yukarıda belirtilen diğer amaçlarla yurt içindeki veya Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere ilgili diğer ülkelerde bulunan sistemlere (daha detaylı bilgi için Shop.cankayagarage.com’ a yazılı olarak başvurabilirsiniz) aktarılmaktadır.

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Mevcut ve potansiyel Shop.cankayagarage.com Web Sitesi kullanıcıları ile ilgili veriler kısmen veya tamamen otomatik olan veya olmayan yollarla sözleşmesel veya mevzuat çerçevesinde belirlenen diğer sebeplerle işletme konumuzun gereği olarak toplanmaktadır.

Açık Rıza Olmaksızın İşlenen Kişisel Veriler

 

KVKK gereği;

Tarafınızca kamuya açık olarak paylaşılarak alenileştirilen kişisel bilgileri açık rızanız olmaksızın işleyebilir ve bu kapsamda üçüncü kişilerle paylaşabiliriz.

Mevzuatta açıkça kişisel verilerinizi açık rıza olmaksızın işlemeyi hukuka uygun hale getiren hükümlerin bulunması durumunda açık rızanız olmaksızın işleme ve bu kapsamda üçüncü kişilerle paylaşabiliriz.

Yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler de dâhil olmak üzere hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek için zorunlu olması durumunda kişisel verilerinizi açık rıza olmaksızın işleyebiliriz.

Bir hakkının tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması durumunda tarafınızın kişisel verilerini açık rızası olmaksızın işleyebiliriz.

 

Üçüncü Kişilere Aktarılan Veriler

Kişisel verilerinizi KVKK’daki haklarımız saklı kalmak üzere Shop.cankayagarage.com Web Sitesi’ndeki ticari faaliyetler kapsamında Shop.cankayagarage.com çalışanları, Shop.cankayagarage.com görevlileri, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri, Shop.cankayagarage.com’in faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı, Shop.cankayagarage.com’in e-ticaret yazılımına, veri işleme faaliyetini gerçekleştirmek üzere başta, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleri olmak üzere (detaylı bilgi için Shop.cankayagarage.com ’a başvurmanızı rica ederiz.) yurtdışında bulunan bulut Shop.cankayagarage.com’lerine, eğitim kurumlarına Shop.cankayagarage.com’in çalıştığı reklam ve pazarlama ajansları ve anonimleştirilmek suretiyle İlgili Kişi’ye ilgilenebileceği reklamlar sunmak amacıyla gerçek veya tüzel kişi ile paylaşabiliriz. Bu paylaşımla ilgili Veri Sorumlusu’na açık rıza göstermektesiniz.

 

Ağ Sunucusu Veri Günlüğü 

Satistayim Web Sitesi’ne giriş yaptığınızda, ağ tarayıcınız aşağıdaki verileri (“veri günlüğü”), internet sunucumuza otomatik olarak aktarmaya teknik olarak ayarlanır, sonrasında veri günlüğü kayıtlarına aşağıdaki bilgileri onayınız olmasa dahi kaydederiz:

 

Giriş tarihi

Giriş zamanı

Başvuru internet sitesinin URL’si

Alınan dosyalar

İletilen veri miktarı

Tarayıcı tipi ve versiyonu

İşletim sistemi

IP adresi

İnternete erişim sağlayıcınızın alan adı

 

Bu bilgiler tarafınızca istenilen içeriğin doğru biçimde teslim edilebilmesi için teknik amaçların gerektirdiği bilgilerdir ve bunun toplanması internet sitelerinin kullanımının kaçınılmaz bir yönüdür. Veri günlüğü internet sitemizin ve altında yatan teknolojinin geliştirilmesi için sadece istatistiki amaçlarla analiz edilir ve sonrasında silinir.

Veri günlüğü, Shop.cankayagarage.com Web Sitesi’ni kullanımınızın bir parçası olarak toplanan diğer verilerden ayrı olarak depolanır.

 

Çerezler

Diğer birçok internet sitesi gibi biz de “çerezler”den faydalanmaktayız. Çerezler bir internet sayfası sunucusu tarafından sabit sürücünüze iletilen küçük metin dosyalarıdır. Bu yolla, IP adresi, kullanılan tarayıcı, bilgisayarınızdaki işletim sistemi ve internet bağlantınız gibi belirli verileri otomatik olarak elde ederiz. Bahsi geçen teknik iletişim dosyası site hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet’in kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır.  Ayrıca çerezler programları çalıştırmada veya bilgisayarınıza virüsler göndermede kullanılamaz.

Sizi farklı Hizmetlerde tanımak, Hizmetlerimiz üzerinde ve dışında ilgi alanlarınız hakkında bilgi sahibi olmak, deneyiminizi geliştirmek, güvenliği arttırmak, Hizmetlerimizin kullanımını ve etkinliğini ölçmek, siteyi kaç kişinin hangi amaçla ziyaret ettiği ve ne kadar sitede kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından  dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak amacıyla çerez ve benzeri teknolojiler kullanırız. Farklı indirim ve kampanya tekliflerinde bulunmak, reklam ve tanıtım yapmak Shop.cankayagarage.com Web Sitesi’ni sizin için kişiselleştirilmiş hale getirmek, kişiselleştirilmiş www.satistayim.com deneyimi sunmak, Shop.cankayagarage.com Web Sitesi’ndeki gezintinizi ve üyelik hesabınızdaki işlemlerinizi çerezler yoluyla izleyebilir, çeşitli yöntemlerle Shop.cankayagarage.com Web Sitesi veya üçüncü site ve mobil uygulamalarda toplanan kişisel verilerinizi birlikte analiz edebiliriz.

Her durumda, topladığımız veriler sizin onayınız olmadan üçüncü şahıslarla paylaşılamaz. Elbette ki çerezler olmadan internet sitemizi her zaman görüntüleyebilirsiniz. İnternet tarayıcıları her zaman çerezleri kabul edecek şekilde kuruludur. Tarayıcı ayarları ve diğer araçlar aracılığıyla çerezleri kontrol edebilir ve kullanımını her zaman durdurabilirsiniz. Bu ayarların nasıl değiştirileceğini öğrenmek için lütfen tarayıcınızın yardım fonksiyonunu kullanınız. Çerezlerin kullanımını durdurduğunuzda internet sitemizin belirli özelliklerinin çalışmayabileceğini lütfen unutmayınız.

 

Sosyal Medya Bağlamında Sosyal Eklentilerin Kullanımı

İnternet sitemizdeki sosyal medya eklentilerini içeren bir sayfayı ziyaret ederseniz, başlangıçta bunlar etkisizdir. Belirtilen tuşu tıklamadığınız sürece eklentiler etkili hale gelemezler. Eklentileri etkili hale getirerek, bu sosyal ağlar ile bağlantı kurarsınız ve bunlara veri aktarımı için onay bildirirsiniz. Bu sosyal ağlardaki oturumlarınız açıksa, sosyal ağlar bu ziyareti ilgili sosyal ağdaki hesabınızla ilişkilendirebilir. İlgili tuşa bastığınız takdirde, buna karşılık gelen bilgi tarayıcınız tarafından doğrudan ilgili sosyal ağa aktarılır ve orada saklanır.

Veri toplanmasının, verilerin ilgili sosyal ağlar tarafından ayrıca işlenmesinin ve kullanılmasının, sizin haklarınızın ve mahremiyetinizi korumak için yapabileceğiniz ayarların kapsam ve amacı hakkında, lütfen ilgili sosyal ağların Veri Koruma bildirimlerine bakınız. Eğer bu sosyal ağların bizim internet sitemiz aracılığıyla hakkınızda veri toplamasını istemiyorsanız, sitemizi ziyaret etmeden önce ilgili sosyal ağlardaki oturumlarınızı kapatmanız gerekir.

 

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca; 

kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

Alışveriş Sepeti

Giriş Yap

Henüz Hesabın Yok mu?